5 วิธี ไล่หนูห้องเครื่องรถยนต์

5 วิธี ไล่หนูห้องเครื่องรถยนต์

 

 วันนี้ อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์ (อีซูซูนครปฐม) จะมาแชร์ 5 วิธีไล่หนูออกจากเครื่องยนต์

ลูกเหม็น

วางลูกเหม็นไว้ในภาชนะที่ระบายอากาศได้ดี (เช่น ถุงตาข่ายหรือถุงเท้า) แล้วแขวนหรือยึดไว้ใกล้ห้องเครื่อง กลิ่นแรงของลูกเหม็นสามารถยับยั้งหนูไม่ให้เข้าใกล้รถของคุณได้ และท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะมีการระบายอากาศที่ดี เนื่องจากลูกเหม็นสามารถปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับอากาศ

 

อุปกรณ์ไล่อัลตราโซนิก

อุปกรณ์ไล่หนูด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจะส่งเสียงความถี่สูงสำหรับหนูและสัตว์ฟันแทะอื่นๆ ที่ไม่ชอบคลื่นเสียงความถี่สูงดังกล่าว แต่โดยทั่วไปแล้วมนุษย์ไม่ได้ยิน การติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ในห้องเครื่องหรือในรถของคุณจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับสัตว์ฟันแทะ

 

 

น้ำมันสะระแหน่

หนูไม่ชอบกลิ่นฉุนของน้ำมันเปปเปอร์มินต์ แช่สำลีก้อนในน้ำมันเปปเปอร์มินต์แล้ววางไว้รอบๆ ห้องเครื่อง เปลี่ยนสำลีก้อนทุกๆ สองสามสัปดาห์เพื่อรักษาความแรงของกลิ่น

 

ลวดตาข่ายหรือผ้าฮาร์ดแวร์

ปิดผนึกจุดที่อาจเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ของด้วยตะแกรงลวดหรือผ้าฮาร์ดแวร์ ป้องกันช่องว่างรอบท่อสายไฟ และช่องเปิดที่หนูสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตาข่ายยึดแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้หนูแทะผ่านตาข่าย

 

การทำความสะอาดและบำรุงรักษาตามปกติ

รักษารถของคุณให้สะอาดทั้งภายในและภายนอก กำจัดเศษอาหาร ขยะ และสิ่งสกปรกออกจากภายใน เพราะมันอาจดึงดูดหนูได้ และนอกจากนี้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องเครื่องของคุณไม่มีวัสดุทำรัง เช่น ใบไม้และกิ่งไม้ และซ่อมแซมสายไฟหรือฉนวนที่เสียหายในห้องเครื่องเป็นประจำ เพื่อกำจัดจุดที่อาจเกิดการสร้างรังของหนู

 

 

Visitors: 96,876