ห่...า...ง ปลอดเขื้อ COVID19


เพิ่มระยะห่างเพื่อลดระยะเสี่ยง จากสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 ทำให้เราทุกคนต้องห่างกัน แต่ #อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์ ยังใส่ใจคุณด้วยความห่วงใย  โดยสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19Visitors: 85,726