อาการเหิรน้ำ รถเสียการควบคุม เนื่องจากน้ำขังบนพื้นผิวถนน

 
การเหิรน้ำ กิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำที่อยู่ที่หน้ายางรวมตัวกันมากกว่าปริมาณน้ำที่ยางสามารถไล่ออกไปได้ แรงดันของน้ำทำให้ยางยกตัวสูงขึ้นจากพื้นถนน และไถลอยู่บนฟิล์มบางๆ ของน้ำที่อยู่ระหว่างยางกับถนน
ดังนั้นการเจอแอ่งน้ำตามถนนอาจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ควรเตรียมพร้อมโดยการขับขี่ทั้งสองมือและประคองพวงมาลัยให้มั่นคงเมื่อคาดเดาว่าจะเจอแอ่งน้ำ เพราะการเหิรน้ำจะทำให้รถสะบัดและอาจจะเปลี่ยนทิศทางได้ง่าย 
 
 
  
วิธีป้องกันอาการเหินน้ำ
1. หลีกเลี่ยงพื้นถนนที่มีแอ่งน้ำ
2. งดใช้ความเร็วสูง         
3. เช็กดอกยางอยู่เสมอ

การขับรถผ่านแอ่งน้ำด้วยความเร็วสูง  ทำให้น้ำเข้าไปแทนที่ดอกยาง จึงอาจทำให้รถลื่นไถล  
ที่สำคัญทุกการเดินทางต้องมีสติและไม่ประมาท 
 
  อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์เป็นห่วงทุกการเดินทาง
 
หัวข้ออื่น:-  
 
Visitors: 93,419