สัญญาณบอกเหตุแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

   สัญญาณบอกเหตุแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
Frownสตาร์ทติดยาก
 Cryแบตเตอรรี่ที่ใช้งานมานานกว่า18เดือน
 Frownระดับน้าในแบตเตอรี่ลดลงมากกว่าปกติ
 Foot in Mouthระดับความดังของเสียงแตรลดลง  และ
 Coolขณะหยุดรถระดับความสว่างของไฟหน้าลดลง
 


แบตเตอรี่ในห้องเครื่อง ต้องประสบทั้งฝุ่น และความชื้น  ทำให้เกิดคราบสกปรกที่แบตได้ง่าย ทำให้การจ่ายไฟไม่สะดวก สตาร์ทติดยาก
และดีไม่ดีอาจส่งผลให้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ในรถยนต์เกิดการรวน  ต้องคอยมั่นตรวจเช็ค ทำความสะอาดแบต

Frownเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก
เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพนั้นจะมีค่ากำลังสตาร์ท หรือ  CCA ที่ต่ำลงซึ่งอาจทำให้การสตาร์ทรถยนต์ในแต่ละครั้ง
ต้องใช้เวลานานขึ้น แตกต่างจากแบตเตอรี่ใหม่ ที่มีค่ากำลังสตาร์ทที่สูงกว่าจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายกว่า
ศูนย์บริการ อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์ มีเครื่องมือมาตรฐาน ตรวจวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่


Cryแบตเตอรี่ที่ใช้งานมานานกว่า 18 เดือน
แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน อาจมีสภาพสึกหรอจากการกัดกร่อนของสารละลายในแบตเตอรี่
ทำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บไฟลดลงดังในกรณีที่แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานมานาน 18 เดือนควรทำการตรวจเช็กเพื่อมความมั่นใจในการใช้งาน
ณ ศูนย์บริการ อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์ ทำการตรวจเช็คแบตเตอร์รี่ให้กับรถที่เข้าบริการ

Innocentระดับน้ำในแบตเตอรี่ลดลงมากกว่าปกติ
การใช้งานแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้แผ่นธาตุในแบตเตอรี่เสื่อมประสิทธิภาพ และอาจมีผลทำให้ระดับน้ำกลั่นลดลงเร็วกว่าปกติ
จึงแนะนำให้นำรถยนต์เข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมาตรฐาน อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์

Foot in Mouthระดับความดังของเสียงแตรลดลง และ
Coolขณะหยุดรถระดับความสว่างของไฟหน้าลดลง
เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วจะมีประสิทธิภาพในการเก็บไฟลดลง
ทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในรถยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น เสียงแตรรถยนต์เบาลง
และความสว่างของระบบส่องสว่างที่ลดลงที่มา: ALL NEW ISUZU

นัดหมายนำรถเข้าบริการ  086-3756987

เพิ่มเพื่อน
  
Visitors: 72,310