อีซูซุบลูเพาเวอร์สมายเดย์

อีซูซุบลูเพาเวอร์สมายเดย์ 18 สิงหาคม 2560 ณ ตลาดบ้านนา โพรงมะเดือ
Visitors: 66,656