ประเทือง มอญเก่า(ไก่) หัวหน้าทีม B

ชื่อ:  ประเทือง  มอญเก่า (ไก่ )  
ตำแหน่ง:  ที่ปรึกษาการขายอาวุโส
หัวหน้าทีม B
โทรศัพท์:  086 - 3003037
Line Id: 0863003037
Facebook:  Kai Isuzu
   
   
     
Visitors: 85,734