เติมน้ำมันผิดประเภทจะเกิดอะไรขึ้น

เติมน้ำมันผิดประเภทจะเกิดอะไรขึ้น

วันนี้ทางอีซูซุปฐมยนตรกาญจน์ (อีซูซูนครปฐม) มาเล่าถึงความเสียหายเติมน้ำมันผิดประเภท มีดังนี้

ความเสียหายต่อเครื่องยนต์

ประเภทของน้ำมันที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์จะทำให้เกิดการทำลายของส่วนประกอบภายในเครื่องยนต์ และเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

การระเบิดและการรั่วซึม

เนื่องจากสูตรและคุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันไม่สอดคล้องกับความต้องการของเครื่องยนต์ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดหรือรั่วซึมที่ระบบเครื่องยนต์

ประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ลดลง

การใช้น้ำมันที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้รถมีประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ลดลง เพราะการเผาเชื้อเพลิงไม่เต็มที่

ความเสียหายต่อระบบส่งกำลัง

การใช้น้ำมันที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้มีการสะสมคราบหรือสลิงในระบบส่งกำลัง เช่น ระบบเกียร์อัตโนมัติ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเปลี่ยนเกียร์และส่งกำลัง

Visitors: 93,423