รถกระบะบรรทุกอย่างไรไม่ให้โดนปรับ

รถกระบะบรรทุกอย่างไรไม่ให้โดนปรับ

 

 วันนี้ทาง อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์ (อีซูซูนครปฐม) ได้สรุปข้อกฏหมายมาดังนี้

พ.ร.บ. รถยนต์ ปี 2522 มาตรา 5 และมาตรา 15 ระบุไว้ว่า ต้องบรรทุกของไม่เกินความกว้างขอตัวรถ ส่วนความยาวด้านหน้ายื่นได้ไม่เกินฝากระโปรงหน้ารถ และด้านหลังเลยตัวรถได้ไม่เกิน 2.5 เมตร ขณะที่ความสูงวัดจากพื้นถนนแล้วต้องไม่เกิน 3.8 เมตร

 

ต้องใช้รถยนต์ให้ตรงตามที่ได้จดทะเบียน เช่น ถ้าจดทะเบียนรถกระบะเป็นรถบรรทุก (ป้ายสีเขียว) จะเอามาบรรทุกคนไม่ได้ และถ้าจดทะเบียนรถกระบะเป็นรถยนต์นั่งเกิน 7 คน (ป้ายสีน้ำเงิน) โดยที่ทำการต่อเติมหลังคาและมีที่นั่งชัดเจน จะนำมาใช้บรรทุกสิ่งของไม่ได้

Visitors: 93,411