ผ่อนรถไม่ไหว มีหมายศาลมาที่มาบ้าน ต้องทำอย่างไร

ผ่อนรถไม่ไหว มีหมายศาลมาที่มาบ้านต้องทำอย่างไร อีซูซูนครปฐม มีข้อมูลดีๆมาแชร์

การมีหมายศาลมาที่บ้านเนื่องจากการผ่อนีรถไม่ไหวเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่มีขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อจัดการกับสถานการณได้อย่างเหมาะสม

 

1.คืนรถ เมื่อทราบว่าต้องประสบปัญหาด้านการเงินอย่างฉับพลัน โดยรีบคืนรถตอนยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ ยังถือว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดี หรือตกลงกับบริษัทที่ให้บริการเงินหรือผู้ค้าของรถ เพื่อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายเงินหรือวางแผนการชำระหนี้ใหม่ เพราะถ้าหากว่าคืนรถตอนที่ไม่จ่ายเงินค่างวดติดต่อกันประมาณ 2-3 งวด ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ ถ้าคืนรถหลังจากนี้แล้วจะเกิดส่วนต่างผิดสัญญาที่ต้องรับผิด ถ้าถูกยึดรถหลังจากนั้นจะมีภาระผูกพันต้องรับผิดชอบ 

 

2.เมื่อผิดนัดชำระหนี้ เป็นการขาดส่งค่างวดรถ และไม่คืนรถ จะมีการติดตามทวงถามโดยมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามมียังผู้เช่าซื้อ เมื่อติดตามทวงถามแล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ หรือปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวทวงถาม นำไปสู่การฟ้อง จากนั้นจะมีหมายศาล 

 

3.เมื่อมีหมายศาลมาแล้วต้องทำอย่างไร หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องคือ ถ้ามีหมายศาลมาแล้วต้องไปตามที่ระบุมาในหมายศาล ห้ามเบี้ยวนัด เพราะถ้าไม่ไปตามหมายศาล ศาลจะดำเนินการพิจารณาคดีโดยจำเลยขาดนัดพิจารณา โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดพิจารณาได้ ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่จำเลย เพราะจะเกิดการบังคับคดีตามมา เกิดการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาด ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาบานปลาย

 

4.ถ้าไปตามหมายศาล จะมีกระบวนการไกล่เกลี่ย นำไปสู่การเจรจาหาข้อตกลงให้เป็นที่พึ่งพอใจกับทั้งสองฝ่าย อาจจะลดดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาการผ่อน หรืออาจจะให้ชำระบางส่วนและกำหนดระยะเวลาการชำระหรือยอดเงินที่ต้องชำระกันใหม่ได้ ซึ่งอาจจะเตรียมงบการเงินของเรา ร่ายรับร่ายจ่ายให้อีกฝ่ายได้ทราบปัญหาทางการเงิน และข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเบื้องต้นเป็นเพราะอะไร นำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นธรรมกับที่สองฝ่าย โดยไม่ต้องไปถึงการมีคำพิพากษาให้ต้องยึดทรัพย์ หรือบังคดีกับอีกฝ่าย 

 

อีซูซูนครปฐมขอสรุป ผ่อนรถยนต์ต่อไม่ไหวทำอย่างไรดี

1.ถ้าเป็นลูกหนี้ชั้นดีมีโดยตลอด ไม่เคยขาดนัดส่งค่างวด และพิจารณาแล้วจะส่งเดือนถัดไปไม่ไหว ให้ขอคืนรถ 

2.ถ้ามีหมายศาล ต้องไปตามหมายศาล เพื่อทำการขอเจรจาไกล่เกลี่ยได้

3.ชี้แจ้งแก่คู่กรณีว่าได้เกิดปัญหาอะไรที่ทำให้ผ่อนต่อไม่ไหว

 

การดำเนินการตามหมายศาลต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย แต่การปฏิบัติตามสิ่งที่เรียกเก็บสามารถช่วยให้คุณลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาศในการแก้ไขสถานการณ์ในอนาคตได้

 

 

Visitors: 99,559