ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปิดแอร์ ก่อนดับเครื่องยนต์

 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ต้องปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์

อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์ (อีซูซูนครปฐม) จะมาอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต้องปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์เป็นเรื่องที่มีความสงสัย และจริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นในรถยนต์สมัยใหม่ที่มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนและอัตโนมัติมากขึ้น แต่ก็มีบางสถานการณ์และรถยนต์ที่อาจมีข้อแนะนำให้ปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์ ดังนี้:

รถยนต์เก่าหรือรถยนต์ที่ไม่มีระบบการจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ (Idle-Stop):ในบางรถยนต์ที่ไม่มีระบบ Idle-Stop (ระบบดับเครื่องยนต์ที่จะทำงานเมื่อรถหยุด) อาจมีคำแนะนำให้ปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์เพื่อลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

 

เงื่อนไขของระบบไฟฟ้า:

ในบางกรณีที่รถยนต์มีระบบไฟฟ้าที่ต้องการพลังงานมาก เช่น ระบบเครื่องเสียง, แอร์เย็น, ระบบไฟ LED มากมาย เมื่อมีการใช้งานพร้อมกันและเครื่องยนต์ถูกเปิดอีกครั้งอาจจะมีการดึงพลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่.

สำหรับรถยนต์สมัยใหม่ที่มีระบบ Idle-Stop (ระบบดับเครื่องยนต์เมื่อรถหยุด) และระบบการจัดการพลังงานที่อัตโนมัติมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์ ระบบจะดูแลการทำงานให้เองเพื่อให้รถทำงานอย่างเป็นประสิทธิภาพและปลอดภัย.

คำแนะนำที่ดีคืออ่านคู่มือการใช้งานของรถยนต์ของคุณและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์คุณควรปรึกษาผู้ผลิตรถหรือศูนย์บริการรถยนต์เพื่อข้อมูลแนะนำที่ถูกต้อง.Visitors: 96,876