การต่อภาษีรถยนต์นั้นมีผลกับกฎหมาย รวมถึงเรื่องของ พรบ

"การต่อภาษีรถยนต์นั้นมีผลกับกฎหมาย รวมถึงเรื่องของ พรบ"

อีซูซูนครปฐมจะมาแชร์เรื่องการต่อภาษีรถยนต์นั้นมีผลกับกฎหมาย รวมถึงเรื่องของ พรบ. รถยนต์และประกันรถยนต์ต่างๆ ด้วย ซึ่งรถทุกคันที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องเสียภาษีประจำปี รถป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือดำ เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง อาทิ รถเก๋ง, รถกระบะ การคำนวณภาษีรถจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ (cc) ดังนี้

เครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซีซี. – คิดอัตราภาษี ซีซี. ละ 50 สตางค์

เครื่องยนต์ขนาด 601-1,800 ซีซี. – คิดอัตราภาษี ซีซี. ละ 1.50 บาท 

เครื่องยนต์ขนาด 1,801 ซีซี. ขึ้นไป – คิดอัตราภาษี ซีซี. ละ 4 บาท

        สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาหลายปีแล้ว หากต้องการต่อภาษีรถ 2567 จะมีส่วนลดค่าภาษีให้ ดังนี้

                       อายุการรถยนต์เกิน 6 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 10%

                       อายุการรถยนต์เกิน 7 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 20%

                       อายุการรถยนต์เกิน 8 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 30%

                       อายุการรถยนต์เกิน 9 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 40%

                       อายุการรถยนต์เกิน 10 ปีขึ้นไป รับส่วนลดค่าภาษี 50%

คํานวณภาษีรถยนต์ 2567 ประเภทรถกระบะ

        รถกระบะ 4 ประตู Isuzu D-max ขนาดเครื่องยนต์ 1,996 cc อายุรถยนต์ใช้งาน 15 ปี จะใช้สูตรคำนวณค่าต่อ พร บ ภาษีรถกระบะ 4 ประตู ราคา ดังนี้

         สูตรคำนวณช่วงที่ 1 : 600 c.c. x 0.5 เท่ากับ 300 บาท

         สูตรคำนวณช่วงที่ 2 : (1,800-600) = 1,200 c.c. นำไปคูณ 1.5 เท่ากับ 1,800 บาท

         สูตรคำนวณช่วงที่ 3 : (1,996-1,800) = 196 c.c. นำไปคูณ 4 เท่ากับ 784 บาท

นำผลลัพธ์ของทั้งสามช่วงมารวมกัน 300+1,800+784 = 2,884 บาท

ได้รับส่วนลด 50% เพราะเป็นรถยนต์ที่อายุใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป

คำนวณส่วนลด : 2,884-50% = 1,442 บาท

ดังนั้นรถกระบะ Isuzu D-max คันนี้ มีค่าต่อภาษีรถยนต์ ราคาอยู่ที่ 1,442 บาท 

        สามารถลงทะเบียนเสียภาษีรถยนต์ ได้ที่ กรมการขนส่ง e-service เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งชำระเงินได้ 3 แบบ คือ 1.หักจากบัญชีเงินฝากผู้รับบริการกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ 2.ชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต 3.ชำระผ่านเคาร์เตอร์ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf#

 

 

 

 

Visitors: 90,081