กฎหมายความเร็ว ล่าสุด 2564 ข้อควรรู้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

 

กฎหมายความเร็ว ล่าสุด 2564: ข้อควรรู้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

 

ในปี 2564 รัฐบาลไทยได้ปรับปรุงกฎหมายความเร็วบนท้องถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรและลดอุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อผู้ขับขี่ทุกคน ซึ่งต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด วันนี้อีซูซุปฐมยนตรกาญจน์จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายความเร็วล่าสุดในปี 2564 เพื่อให้คุณได้เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

 

ความเร็วสูงสุดตามประเภทถนน

กฎหมายความเร็วล่าสุดกำหนดความเร็วสูงสุดที่ผู้ขับขี่สามารถขับได้ตามประเภทของถนนและยานพาหนะ ดังนี้:

 

1. ถนนในเขตเมือง

•รถยนต์ส่วนบุคคล: ความเร็วสูงสุด 50 กม./ชม.

•รถจักรยานยนต์: ความเร็วสูงสุด 50 กม./ชม.

•รถบรรทุกขนาดใหญ่: ความเร็วสูงสุด 50 กม./ชม.

•รถโดยสารสาธารณะ: ความเร็วสูงสุด 50 กม./ชม.

 

2. ถนนนอกเขตเมือง

•รถยนต์ส่วนบุคคล: ความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม.

•รถจักรยานยนต์: ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม.

•รถบรรทุกขนาดใหญ่: ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม.

•รถโดยสารสาธารณะ: ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม.

 

3. ทางด่วนและทางหลวงพิเศษตามกฎหมายกำหนด

สาระสำคัญของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

  • กำหนดอัตราความเร็ว ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ทางสายกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก)ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

กระทรวงกำหนดอัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564

  • ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอน หนองแค – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค) ระหว่าง กม.79+000 ถึง กม.101+600 ขาเข้าและขาออก ระยะทาง 22.60 กิโลเมตร ในจังหวัดสระบุรี 

  • ทางหลวงหมายเลข 347 (ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย) ระหว่าง กม.1+000 ถึง กม.11+000 ขาเข้าและขาออก ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในจังหวัดปทุมธานี

•รถยนต์ส่วนบุคคล: ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม.

•รถจักรยานยนต์: ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม.

•รถบรรทุกขนาดใหญ่: ความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม.

•รถโดยสารสาธารณะ: ความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม.

 

ข้อควรระวังและปฏิบัติในการขับขี่

 

เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายความเร็วแล้ว ผู้ขับขี่ควรระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้:

 

1. สังเกตป้ายจำกัดความเร็ว

 

ป้ายจำกัดความเร็วมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเร็วที่ปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ ควรสังเกตและปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วที่ติดตั้งอยู่ตามถนน

 

2. ปรับความเร็วตามสภาพถนนและสภาพอากาศ

 

ในบางครั้ง สภาพถนนและสภาพอากาศอาจทำให้การขับขี่ด้วยความเร็วสูงเป็นอันตราย เช่น ถนนลื่น ฝนตกหนัก หรือหมอกหนา ผู้ขับขี่ควรปรับลดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

 

3. รักษาระยะห่างจากรถคันหน้า

 

การรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากรถคันหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงของการชนท้าย โดยเฉพาะเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง

 

4. ใช้สัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรอย่างถูกต้อง

 

การใช้สัญญาณไฟเลี้ยว ไฟเบรค และเครื่องหมายจราจรอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารกับผู้ขับขี่คนอื่นและป้องกันอุบัติเหตุ

 

บทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมายความเร็ว

 

ผู้ขับขี่ที่ละเมิดกฎหมายความเร็วอาจถูกดำเนินคดีและได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย ดังนี้:

 

•ปรับเงิน: การขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนดสามารถถูกปรับเงินตามจำนวนที่กฎหมายระบุ

•ตัดแต้มใบขับขี่: การละเมิดกฎหมายความเร็วอาจส่งผลให้ถูกตัดแต้มใบขับขี่ และหากแต้มหมดอาจถูกพักใบขับขี่หรือเพิกถอนใบขับขี่

•จับกุม: ในกรณีที่มีการขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนดอย่างรุนแรง อาจถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

สรุป

 

การปรับปรุงกฎหมายความเร็วในปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายความเร็วอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อแนะนำในการขับขี่เพื่อความปลอดภัย การขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังช่วยสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีความสุขในการเดินทาง

 

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายความเร็วและการขับขี่ปลอดภัย คุณสามารถติดตามข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดตามบทความเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของisuzupathomyon เพื่อความรู้และคำแนะนำในการขับขี่ที่ดีขึ้นกฎหมายความเร็วรถล่าสุด 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

Visitors: 99,546